To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

O komisarzu

Vytenis Andriukaitis

Lekarz, były wicemarszałek litewskiego parlamentu, od 2014 r. komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności. Jest pierwszym lekarzem w historii, który objął to stanowisko.

Komisarz Andriukaitis jest odpowiedzialny za modernizację i uproszczenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności, w tym przepisów regulujących żywność modyfikowaną genetycznie, udział UE w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych związanych z bezpieczeństwem żywności i pandemiami, a także zapewnienie obywatelom UE równego dostępu do służby zdrowia.

Jego zdaniem należy przykładać większą wagę do rozwiązywania problemów zdrowotnych współczesnego świata, zwłaszcza chorób przewlekłych, oraz promowania zdrowego trybu życia. Komisarz Andriukaitis podkreśla, że zdrowie obywateli nie tylko sprzyja lepszemu samopoczuciu, ale także przyczynia się do większej efektywności w pracy oraz do wzrostu gospodarczego. Między innymi dlatego jest wielkim propagatorem polityki anty-tytoniowej oraz przepisów ograniczających możliwość zakupu wyrobów tytoniowych. Szczególną uwagę poświęca także problemowi marnowania jedzenia, twierdząc, iż walka z tym zjawiskiem jest jednym z największych wyzwań, któremu musimy stawić czoła. Innym problemem, które komisarz uznał za priorytetowe jest coraz powszechniejsza odporność na antybiotyki i zbyt lekkomyślne podejście lekarzy i pacjentów do kuracji antybiotykowych.


Więcej informacji o komisarzu:

/vytenisandriukaitis

@V_Andriukaitis; @EU_Health


Vytenis Andriukaitis